Coronavirus Information på dansk / Information in English

E-læringsprojektet på Elementarkursus – Københavns Universitet

ePRAXIS > Projekt & profil

E-læringsprojektet på Elementarkursus

Målet med dette projekt har været kvalitetssikring af fjernundervisning og elektronisk sikring af småfag. Projektet er gennemført med midler fra IT- og Telestyrelsen samt medfinansiering fra SAXO-Instituttet og Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Profil 

Overordnet set handler projektet om sikring af e-feedback-processer. Når studerende træder ind i et ikt-baseret læringsrum, har de - ligesom i det fysiske læringsrum - brug for rammer omkring deres læringsproces. Og i takt med afviklingen af kurset opbygges tilsvarende et mentalt rum, hvor deltagernes forståelse af stoffet og faget og den deraf afhængige fælles konsensus bevirker, at deltagerne så at sige "gør læringsrummet til deres eget".

Det er således en central udfordring i indrettelsen af ikt-baserede læringsrum at give rummet en struktur, som faciliterer læringsprocesser, og som tager hensyn til de særlige regler, der er for ikt-baseret kommunikation, hvor deltagerne bl.a. ikke kan aflæse hinandens mimik og kropssprog.

Men på samme tid skal læringsrummet også give plads til differentiering, hvilket er en forudsætning for kvalitet i læring. Dette betyder, at muligheden for differentiering skal indbygges i det ikt-baserede læringsrum, hvilket er oplagt at gøre i form af et bredt og varieret udbud af aktiviteter.

Samlet kan man kalde dette mønster af dialogiske processer for e-feedback, og det er netop sådanne processer, projektet har forsøgt at understøtte med forskellige ikt-redskaber, bl.a. læringsjournal, indbyrdes feedback blandt de studerende og ikke mindst gennem inddragelse af audio & video.

Yderligere oplysninger