Coronavirus Information på dansk / Information in English

Links & litteratur – Københavns Universitet

ePRAXIS > Links & litteratur

Links & litteratur

Anbefalede links (emneopdelt liste)

Audio- & videofiler / podcasting

Russell Stannards hjemmeside teachertrainingvideos.com om bl.a. videofeedback på skriftlige opgaver, meget anbefalelsesværdig! 

Gratisprogrammet Audacity til lydoptagelser og redigering af lydfiler. 

Gratisprogrammet Jing, som stærkt kan anbefales! Programmet gør det muligt at optage indholdet på din computerskærm, musens bevægelser samt din stemme på samme tid. Se en præsentation af Jing 

Programmet Photo Story 3 for Windows (findes i dansk version; gratis at installere, hvis man har en Windows-licens) 

Programmet Camtasia Studio fra Techsmith (kommercielt), kan det samme som - og en del mere - end Jing

Journalist Karin Høghs blog om podcasting med mange gode basale beskrivelser af fænomenet. Der findes også et gratis kom-i-gang-hæfte. (pdf)

Hjælp til Absalon

ITMEDIAs hjemmeside med hjælp til Absalon.

Video-tutorials til redskaber i Absalon (Its Learning).

Diskussionsforum

Gilly Salmons hjemmeside

Kort om Gilly Salmons model af Anita Monty, LIFE, Københavns Universitet.

Online-test / quiz-øvelser

Absalon har sit eget online test-værktøj, som kan håndtere mange forskellige typer spørgsmål. Har man alligevel brug for at supplere, kan man f.eks. anvende gratisprogrammet Hot Potatoes
Programmets tutorial findes indbygget i brugerfladen (som en fane, man kan klikke på).

Online-læsehjælp til græske og latinske tekster

Folkene bag Cambridge Latin Course er, sammen med Elementarkursus, i gang med at udvikle et tekstlæsningsværktøj, SALLY, hvis rammer kan benyttes til tekstlæsning inden for alle sprogfag. 

Se en præsentation af projektet, ITMEDIA-podcast fra seminar dec. 2009.

Anbefalet læsning


Agertoft, Annelise m.fl. 2003: Deltager i netbaseret læring - en guide til samarbejde, Billesø & Baltzer, Værløse

Agertoft, Annelise m.fl. 2003: Netbaseret kollaborativ læring - en guide til undervisere, Billesø & Baltzer, Værløse

Dohn, Nina Bonderup 2007: "IT-baserede læreprocesser - nogle muligheder og nogle begrænsninger" i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 2, nr. 4, side 41-49, Syddansk Universitetsforlag

Heilesen, Simon (red.) 2000: At undervise med IKT, Samfundslitteratur, Frederiksberg C

Müllen, Rikke von 2007: "Sally Browns syv effektive kritikmetoder" i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 2, nr. 4, side 50-57, Syddansk Universitetsforlag

Neutzsky-Wulff, Chresteria 2009: "Cyberpædagogik i de klassiske fag - et inspirationsmateriale", hæfte med ideer til anvendelse af ikt i undervisningen, skrevet i arbejdsgruppe med Anne Bisgaard Vase og Rikke Forsberg, ligger på EMU. Læs mere

Prinds, Erik 1999: Rum til læring - en idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT, København. Resumé af bogen

Race, Phil, Sally Brown & Brenda Smith 2005: 500 Tips on Assessment, 2nd ed., RoutledgeFalmer, London & New York

Salmon, Gilly 2004: E-moderating - The Key to Teaching & Learning Online, 2nd ed., RoutledgeFalmer, London & New York

Salmon, Gilly 2002: E-tivities - The Key to Active Online Learning, RoutledgeFalmer, London & New York

Salmon, Gilly & Palitha Edirisingha (red.) 2008: Podcasting for Learning in Universities, Open University Press, Berkshire & New York

Salmon, Gilly, Palitha Edirisingha m.fl. 2008: How to Create Podcasts for Education, Open University Press, Berkshire & New York

Yderligere litteratur

Desuden kan net-tidsskriftet LOM, Læring og medier, udgivet af Forskningsnettet, stærkt anbefales. 

Se også publikationer om fjernundervisningsprojektet på Elementarkursus i Græsk & Latin.