Video-konference – Københavns Universitet

ePRAXIS > Læringselementer > Video-konference

Video-konference

Video-konference er et godt redskab til kommunikation over lange afstande. Forskere og undervisere fra andre universiteter kan på denne måde inddrages i undervisningen, uden at de er nødt til at rejse til København. Dermed undgår man det tidkrævende og dyre ved at bruge gæsteundervisere. Video-konference kan både benyttes til undervisning, fjernvejledning og møder med kolleger fra andre universiteter eller institutioner.

Connect-møde med underviserne
Susanne Bramming og Chresteria
Neutzsky-Wulff.

Adobe Connect Professional

Forskningsnettet stiller et program til rådighed for landets universiteter, Adobe Connect Professional. Connect er et synkront video-værktøj, som tillader deltagerne at sidde hver sit sted og alligevel mødes i det samme elektroniske rum. Alt, hvad du behøver, er et webcam, et headset og så en god internetforbindelse.

Møderummet i Connect er permanent (indtil man selv sletter det), og via dette rum kan mødedeltagerne dele dokumenter og se hinandens computerskærme. Mødet kan optages, og et link til mødeoptagelsen kan gives til deltagerne. Underviser man større hold via Connect, kan mødedeltagerne sendes ud i mindre grupperum for at arbejde, mens underviseren "går rundt" mellem de forskellige grupperum og vejleder.

Der er rigtig mange muligheder med Connect. Inden du tager programmet i anvendelse, skal du checke lyden på din computer, og når den først virker, er der som regel ikke yderligere problemer. Du får et effektivt arbejdsrum, hvor du har mulighed for at dele de nødvendige informationer med de andre mødedeltagere.

Yderligere information 

Læs mere om Connect på Forskningsnettets hjemmeside.