Video-feedback på skriftlige opgaver med Jing – Københavns Universitet

ePRAXIS > Læringselementer > Video-feedback på opgaver

Video-feedback på skriftlige opgaver med Jing


Eksempel fra en video-feedback. Med musen 
fokuserer underviseren her på en passage
markeret med grønt, hvor den studerende har
løst oversættelsen særligt godt.


Med programmet Jing kan du give video-feedback på skriftlige opgaver. Det er ikke blot nemt, men også meget effektivt. Vores erfaring er, at du som underviser kan give mere, og ofte bedre, feedback på kortere tid. Især er det oplagt til feedback, hvor en mundtlig forklaring er at foretrække frem for en skriftlig.

Russell Stannard fra Westminster University har arbejdet med video-feedback i længere tid, og erfaringerne er meget positive. Undersøgelser viser, at de studerende bruger rettelserne bedre, og at de konsulterer dem flere gange, f.eks. også i forbindelse med eksamenslæsningen.

Programmet Jing giver dig mulighed for at optage indholdet på din computerskærm sammen med musens bevægelser og din stemme. Den skriftlige opgave åbnes f.eks. i Word, og særlige steder i opgaven markeres evt. med forskellige farver. Herefter kan du pege med musen, mens du giver mundtlig feedback på opgaven.

Med Jing har du 5 minutter til rådighed til optagelsen, og har man planlagt sin feedback på forhånd, er det faktisk forbavsende, så meget feedback man kan nå at give på så kort tid.

Eksempler på video-feedback


Individuel opgavefeedback 1

Individuel opgavefeedback 2

Fælles opgavefeedback 1

Fælles opgavefeedback 2