Online-tests & evaluering – Københavns Universitet

ePRAXIS > Læringselementer > Online-tests & evaluering

Online-tests & evaluering

Der er mange fordele ved at bruge selvrettende tests både i løbet af og som afslutning på semestret. Det er en sjov måde at træne sin viden på, og eftersom systemet med det samme giver feedback, kan testen tages flere gange, indtil den studerende er tilfreds med resultatet.

Du kan som underviser følge med i, hvem der har taget testen, hvor mange gange og med hvilket resultat på en oversigt i Absalon. Hvis de studerende skal aktiveres endnu mere, kan man også lade dem selv formulere spørgsmål til hinanden.

En fordel for dig er, at når du først har oprettet testen i systemet, kan du bruge den igen og igen. Den er desuden nem at justere eller udvide.

Testværktøjer i Absalon 

Eksempel på en online-test i Absalon.

Der er to test-værktøjer i Absalon, en ældre og en nyere version, hvor sidstnævnte har flere nye spørgsmålstyper og er under stadig udvikling. Du opretter en test ved at tilføje den som element i Absalon. Du kan vælge mellem Tilføj test (gammel version) og Tilføj test med test 2.0 (ny version).

Absalon giver også mulighed for at afholde evalueringer ad elektronisk vej. Hvorfor evaluere på gammeldags papirskemaer, når de studerende kan evaluere via et elektronisk spørgeskema? Et skema, der oven i købet samler alle resultaterne og kan vise dem på flere måder, f.eks. ved at eksportere til Excel. Og er skemaet først oprettet, kan det bruges igen og igen.

Ønsker du at foretage en elektronisk evaluering, opretter du et spørgeskema i Absalon ved at vælge elementet Tilføj undersøgelse. Også her kan du vælge mellem forskellige spørgsmålstyper.

Se også