Indbyrdes feedback på skriftlige opgaver – Københavns Universitet

ePRAXIS > Læringselementer > Indbyrdes opgave-feedback

Indbyrdes feedback på skriftlige opgaver

Lad studerende lære af hinandens opgaver gennem indbyrdes feedback. De studerende kan lære meget af hinanden. En god og aktiverende øvelse er at bede dem give hinanden indbyrdes feedback på deres opgaveafleveringer. Dette kan med fordel gøres i Absalon på diskussionsforum, hvor de studerende skriver deres kommentarer som indlæg. Efterfølgende kan de så kommentere hinandens indlæg, og øvelsen kan afsluttes i fællesskab i timerne.

Øvelsen udføres bedst i hold på to og to eller tre og tre, men det er oplagt at lade alle studerende have adgang til hinandens opgaver, så de kan lade sig inspirere også af andre opgaver end dem, de er blevet bedt om at læse. Opgaverne kan lægges samlet i en mappe i Absalon.

Fordelen ved, at de studerende kommenterer hinanden skriftligt, er dels, at deres feedback bliver mere reflekteret, fordi den skal formuleres skriftligt, dels, at både kommentarerne og hele feedbackprocessen fastholdes. Dermed kan kommentarerne bruges op til eksamen, og holdet kan sammen se på og reflektere over deres feedbackproces. Dette vil lære de studerende at give god og positiv feedback generelt.

Det er selvsagt vigtigt at finde en god balance mellem en positiv og åben stemning på holdet og mulighed for reel kritik. Mange holder sig tilbage, hvis der ikke er en tryg stemning, men på den anden side skal de studerende også lære at give kritik, der kan bruges til noget af modtageren.

Vores erfaringer er, at det bedst lykkes, når de spørgsmål, der stilles som udgangspunkt for den indbyrdes feedback, er meget konkrete. Dette opnås ved, at underviseren på forhånd formulerer et eller gerne flere spørgsmål, som de studerende tager udgangspunkt i under øvelsen.

Hvis der er tale om en oversættelse af et stykke tekst, kan underviseren bede de studerende tage udgangspunkt i 2-3 steder i teksten, hvor de har foretaget andre valg end den, hvis opgave de skal kommentere. De skal i samme ombæring argumentere for deres valg af oversættelse.

Man kan også bede dem finde det hhv. stærkeste og svageste punkt i den andens opgave, idet de argumenterer for valget og kommer med eventuelle gode råd.

I starten kan mange føle, at det er en lidt kunstig øvelse, men langt de fleste er utrolig glade for den, når de først har prøvet det et par gange. Og de opdager, hvor meget nytte man kan have af sine medstuderende både i forbindelse med at lære at opfylde de formelle opgavekrav og ikke mindst til sparring på det faglige indhold.

I denne bog er der mange gode ideer ikke blot til, hvordan man kan gennemføre indbyrdes evaluering, men også til andre evaluerings- og kritikmetoder i undervisningen:
Race, Phil, Sally Brown & Brenda Smith 2005: 500 Tips on Assessment, 2nd ed., RoutledgeFalmer, London & New York