Diskussionsforum – Københavns Universitet

ePRAXIS > Læringselementer > Diskussionsforum

Diskussionsforum

Brugen af diskussionsforum i fx Absalon har flere oplagte pædagogiske mål:

  • at udvide læringsrummet, så det altid er tilgængeligt, også uden for timerne
  • at tilføre undervisningen en refleksiv dimension, fordi de studerende skal formulere sig skriftligt
  • at fastholde diskussionen og dermed give mulighed for hjælp til at repetere inden eksamen
  • at give studerende, som er tilbageholdende i timernes hurtige dialog, mulighed for at tænke sig om og formulere sig skriftligt
  • at fastholde læringsprocessen med henblik på refleksion over denne

Diskussionsforum kan med andre ord anvendes til at udvide undervisningen og læringsrummet. F.eks. kan det støtte de studerende i deres læsning af stof derhjemme, hvilket betyder, at tiden i timerne kan bruges til diskussion og refleksion i stedet for til en basal gennemgang af stoffet. De studerende kan f.eks. sættes til at svare på spørgsmål i Absalon og bringe forskellige aspekter frem til diskussion som skriftligt oplæg til timerne.

Undervisningen kan desuden tilføres ressourcer udefra f.eks. i form af links til hjemmesider, som både underviser og studerende kan indsamle og lægge i Absalon.

Gilly Salmons model

Gilly Salmon fra Leicester University har udformet en pædagogisk model, som gradvist træner deltagerne i at anvende diskussionsforum via stilladsering. Introduktionen følger fem stadier, som alle deltagere dog ikke nødvendigvis gennemløber i samme tempo:

1. Adgang til systemet og motivation
2. Online-socialisering
3. Udveksling af viden
4. Konstruktion af viden
5. Udvikling og refleksion

Man behøver ikke kende modellen til bunds for at kunne anvende den. Grundlæggende er formålet at vænne deltagerne til at bruge diskussionsforum via små skriftlige opgaver, og her udnytte hinanden til diskussion og konstruktion af viden.

Allerførst skal deltagerne lære at bruge teknikken og se nytten i at anvende diskussionsforum (trin 1), hvorefter de skal blive trygge ved den elektroniske kommunikation med hinanden (trin 2). Først herefter kan man gå i gang med at bruge diskussionsforum til de mere faglige formål ved at starte med helt almindelig udveksling af viden (trin 3). Når de studerende har lært dette, kan en egentlig videnskonstruktion begynde (trin 4 og 5).

Modellen er udviklet til fjernundervisning, men kan sagtens anvendes i blended learning, hvor klasseundervisning tilføres en virtuel dimension, enten i form af en skriftlig diskussion sideløbende med klassedialogen eller som eneste kommunikationsmiddel i virtuelle perioder af et undervisningsforløb. Fordelen er, at holdet dermed får udvidet sit læringsrum, der således kan være åbent også uden for timerne.

Underviserens rolle er selvsagt forskellig på de forskellige trin, og opgaverne vil ligeledes være af forskellig karakter.

Yderligere information

LIFE's hjemmeside kan du læse mere om Gilly Salmons model. Modellen findes også beskrevet i Rasmus Bloks bog "Undervisningen i netværket", Syddansk Universitetsforlag 2005, side 115-130.